Erfarenhet/Experience

  • Jag har skrivit över 150 artiklar på svenska till bloggen spelochfilm.se
  • Jag har skrivit över 50 artiklar på svenska till bloggen spelbaronen.se
  • Jag har skrivit över 20 artiklar på svenska till bloggen ferus.nu

///

  • I’ve written over 150 articles in Swedish for the blog spelochfilm.se
  • I’ve written over 50 articles in Swedish for the blog spelbaronen.se
  • I’ve written over 20 articles in Swedish for the blog ferus.nu