Om mig/About me

Mitt namn är Jill Johansson och jag jobbar som översättare, författare och skribent. Jag har studerat engelska, japanska, svenska, lingvistik och översätting (med inrikning på det engelska språket) vid Lunds universitet.

Det här är vad mitt företag erbjuder: texter skrivna på antingen svenska (modersmål) eller engelska (hög nivå) samt översättning från engelska/japanska/danska till svenska och svenska/danska/japanska till engelska. Mina specialområden är skönlitteratur, historia, kultur (språk, konst, mytologi, sociologi, m.m) och all typ av media (manga, film, spel, Youtube, m.m).

Hoppas på att få många nöjda kunder i framtiden!

My name is Jill Johansson and I’m a translator/writer. I’ve studied English, Japanese, Swedish, Linguistics and Translation (with focus on the English language at Lund University in Sweden.

My company offer these services: writings in either Swedish (mother-language) or English (high education) as well as translations from English/Japanese/Danish to Swedish and Swedish/Danish/Japanese to English. My subjects are fiction, history, culture (languages, art, mythology, sociology, etc) and all types of media (manga, movies, games, Youtube, etc).

I’m hoping to get many satisfied costumers in the future!